plakat budzet panstwa 420x297 v3Osobom starszym – wsparcie i szacunek

Celem głównym projektu „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest poprawa jakości życia oraz funkcjonowania osób starszych, związana z wchodzeniem w starość 40 seniorów 60+ z Lublina, ale także upowszechnianie pozytywnych wzorców starzenia się w społeczeństwie w okresie V-XII 2021.

Planowane działania:

1. AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH

2. POMOC SĄSIEDZKA na rzecz mniej sprawnych seniorów oraz COACHING

3. KAMPANIA SPOŁECZNA pod nazwą "Osobom starszym - wsparcie i szacunek"

Grupa docelowa

Bezpośrednia grupa docelowa zadania to: 40 seniorów - powyżej 60 roku życia, w tym w różnym wieku, bardziej samodzielnych, z potencjałem do podejmowania pomocy na rzecz swoich sąsiadów potrzebujących wsparcia.

Grupa pośrednia 40 seniorów z Lublina, którzy potrzebują pomocy w miejscu ich zamieszkania.

Efekty i produkty:

1.Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób starszych z Lublina.

2.Zwiększenie dostępu do pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych z Lublina.

3. Upowszechnienie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”  jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

Wartość dofinansowania ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 229 200 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Gminy Lublin 2000 zł.

Całkowita wartość projektu 253 953,60 zł.